Ons team

Graag stellen wij ons team aan u voor:

Hendrik Pachon y Steur, tandarts
Tandarts H. Pachon y Steur is afgestudeerd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In het laatste jaar van zijn Master heeft hij zich gespecialiseerd in het behandelen van angstige patiënten, waaronder kinderen, bij de afdeling Pedodontologie op ACTA en een dependance in Almere. Hij liep stage bij het AMC en MCA bij de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Na zijn afstuderen was hij werkzaam in drie tandartspraktijken. Tandheelkundig Centrum Stad van de Zon, Tandheelkundig Centrum Obdam en vanaf april 2014 bij tandartspraktijk Bakker. Tevens was hij tijdens zijn studie verbonden met het opleidingscentrum Edin, Dental Education Center en heeft de opleidingen “lokale verdovingen in de tandheelkunde” en “fisssuurlakrestauraties” verzorgd. Daarnaast heeft Hendrik een passie ontwikkeld voor esthetische tandheelkunde en tandheelkundige chirurgie.

Tandarts H. Pachon y Steur is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor tandartsen.

Mariëlle Danenberg, preventie- en algemeen assistente

Mariëlle is sinds 1996 werkzaam als algemeen assistente. Eerst 1 jaar in een tandartspraktijk in Alkmaar en de afgelopen 19 jaar hier in de praktijk in Sint Pancras. Naast haar werk als algemeen assistente is zij 1,5 dag per werkzaam als preventie-assistente. In de loop der jaren heeft zij verschillende cursussen gevolgd, waaronder een cursus sealen en een cursus assisteren bij chirurgische parodontale ingrepen en de nazorg daarvan. Zij is werkzaam op de volgende dagen: ma+vr: preventie assistente en di + wo + do: algemeen assistente.

Sindy Tijms, algemeen assistente

In 1997 heeft Sindy haar diploma tandartsassistente behaald na een 3-jarige opleiding te hebben gevolgd aan het MDGO-AG te Bergen. Sinds die tijd is zij werkzaam als tandartsassistente. De eerste 14 jaar in vaste dienst bij tandarts P.L.W. Reede te Avenhorn. Na zijn pensioen als invalsassistente bij tandartspraktijk Wouter Sluis in de Zuidoostbeemster. In mei 2012 is zij bij tandarts P.J.H. Bakker begonnen en vanaf januari 2016 heeft tandarts H. Pachon y Steur het stokje overgenomen en de praktijk omgedoopt tot Tandartspraktijk Sint Pancras waar ik nog heel lang hoop te mogen werken.