Tarieven tandheelkunde

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022. Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tandartspraktijk Sint Pancras is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

CODEPRESTATIESTARIEF
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 15,43
A15Oppervlakte verdoving€ 8,02
A20Behandeling onder algehele narcose€ **
CodePrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 30,86
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 30,86
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 38,04
CodePrestatiesTarief
C001Consult t.b.v. intake€ 46,91
C002Consult voor periodieke controle€ 23,45
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 23,45
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 23,45
C11Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 111,10
C12Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 111,10
C13Studiemodellen€ 30,86
C14Pocketregistratie€ 37,03
C15Parodontiumregistratie€ 74,07
C20Mondzorg aan huis€ 18,52
C21Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren)€ 25,92
CodePrestatiesTarief
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 43,21
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 33,95
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 49,71
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 111,10
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 160,48
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 209,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 259,24
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting€ 18,52
E31Snij-/ hoektand€ 123,45
E32Premolaar€ 172,83
E33Molaar€ 222,20
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 24,69
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 86,41
E37 Kijkoperatie€ 74,07
E40Directe pulpa-overkapping€ 30,86
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12,34
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24,69
E44Verwijderen spalk€ 6,17
E45Aanbrengen rubberdam€ 12,34
E51Verwijderen van kroon of brug€ 37,03
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 30,86
E53Verwijderen van wortelstift€ 43,21
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 30,86
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 30,86
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 43,21
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30,86
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 49,38
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 86,41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 55,55
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)€ 46,29
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 49,38
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 49,38
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 61,72
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30,86
E85Elektronische lengtebepaling€ 15,07
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 83,33
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 61,72
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 61,72
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 49,38
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 18,52
E97*Uitwendig bleken per kaak€ 77,15
CodePrestatiesTarief
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 33,33
G10Niet-standaard beetregistratie€ 92,59
G11Scharnierasbepaling€ 92,59
G12Centrale relatiebepaling€ 86,41
G13Protrale/laterale bepalingen€ 61,72
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 555,51
G15Voor het behouden van beethoogte€ 30,86
G16Therapeutische positiebepaling€ 30,86
G20Beetregistratie intra-oraal€ 61,72
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 111,10
G22Verlengd onderzoek OPD€ 222,20
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 98,76
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 61,72
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€ 64,81
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 124,68
G44*Therapeutische injectie€ 67,90
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 49,38
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 74,07
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 123,45
G62*Occlusale spalk€ 166,65
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 339,48
G68*Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk€ 49,38
G69*Opbeetplaat€ 67,90
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 308,62
G72Controlebezoek MRA€ 30,86
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 49,38
G74*Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 130,24
CodePrestatiesTarief
H11Trekken tand of kies€ 46,29
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 34,57
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,29
H26Hechten weke delen€ 67,90
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 74,07
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 55,55
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 37,03
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 74,07
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 98,76
H44Primaire antrumsluiting€ 67,90
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 61,72
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18,52
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 86,41
H60Marsupialisatie€ 86,41
H65Primaire sluiting€ 166,65
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 86,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 166,65
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 117,27
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 197,51
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 61,72
CodePrestatiesTarief
J01Initieel onderzoek implantologie€ 68,48
J02Verlengd onderzoek implantologie€ 105,35
J03*Proefopstelling€ 142,22
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 47,41
J06Vrijleggen foramen mentale€ 31,61
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik€ **
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 21,07
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 252,84
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 158,03
J11Prepareren donorplaats € 142,22
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 152,76
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 72,03
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 89,55
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 136,96
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€ 63,21
J19Toeslag esthetische zone€ 68,48
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 240,73
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 79,01
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 173,83
J27*Vervangen implantaat€ 240,73
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 99,56
J29Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€ 37,40
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 110,62
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef€ 121,15
J33Kosten implantaat€ 338,74
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10,54
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24,76
J36Verwijderen implantaat€ 34,77
J37Vervangen volgend implantaat€ 99,56
J39 Uitvoeren autotransplantaat€ 183,84
J41*Elke volgende magneet, drukknop€ 36,87
J42*Staaf tussen twee implantaten€ 215,97
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 68,48
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 26,34
J45Plaatsen eerste drukknop€ 126,42
J50*Boven- en onder klikgebit€ 542,55
J51*Onder-klikgebit€ 352,92
J52*Boven-klikgebit€ 352,92
J53*Omvorming klikgebit€ 105,35
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 136,96
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 158,03
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 184,36
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 89,55
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 115,89
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 142,22
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 57,94
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 94,82
J70*Opvullen zonder staafdemontage€ 147,49
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 184,36
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 210,70
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 237,04
J74*Reparatie zonder staafdemontage€ 57,94
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 110,62
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 136,96
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 163,29
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 536,23
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 118,52
J87*Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 273,91
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel€ 183,84
J97Overheadkosten implantaten€ 182,78
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 103,44
CodePrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 13,84
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 13,84
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 13,84
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 27,78
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,17
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 18,52
M40Fluoridebehandeling€ 15,43
M61*Mondbeschermer€ 27,78
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 53,70
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 29,63
CodePrestatiesTarief
P001*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 92,59
P002*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 185,17
P003*Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 253,07
P004*Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 345,65
P020* Volledig kunstgebit bovenkaak€ 185,17
P021*Volledig kunstgebit onderkaak€ 246,89
P022*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 401,20
P023*Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 123,45
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 66,66
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 30,86
P42Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 61,72
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallenaToeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€ 37,03
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 83,33
P45*Noodkunstgebit€ 120,58
P046Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 49,38
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 18,52
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 92,59
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 61,72
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 43,21
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 43,21
P062*Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 87,03
P063*Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 87,65
P064*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 75,92
P065*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 79,01
P066*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 172,83
P067*Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 30,86
P068*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,52
P069*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
P070*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,52
P071*Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
P072*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
CodePrestatiesTarief
R08*Eenvlaks composiet inlay€ 74,07
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 141,96
R10*Drievlaks composiet inlay€ 185,17
R11*Eenvlaksinlay€ 111,10
R12*Tweevlaksinlay€ 172,83
R13*Drievlaksinlay€ 246,89
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin€ 30,86
R24*Kroon€ 271,58
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening€ 55,55
R31Opbouw plastisch materiaal€ 61,72
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 61,72
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 123,45
R34Kroon op implantaat€ 246,89
R40*Eerste brugtussendeel€ 185,17
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 92,59
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 154,31
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€ 30,86
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 30,86
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 123,45
R61*Plakbrug met preparatie€ 185,17
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 43,21
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 24,69
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 67,90
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 67,90
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 24,69
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 61,72
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 30,86
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 30,86
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 74,07
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 123,45
R80*Temporaire, eerste voorziening€ 30,86
R85*Temporaire, volgende voorziening€ 12,34
R90*Gedeeltelijk voltooid werk€ **
CodePrestatiesTarief
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 179,00
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element€ 33,33
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element€ 24,69
T32Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 111,10
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 67,90
T42Consult paradontale nazorg€ 93,82
T43Uitgebreid consult paradontale nazorg€ 124,68
T44Complex consult paradontale nazorg€ 166,04
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 200,60
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 308,62
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)€ 370,34
T73Directe post-operatieve zorg, kort€ 61,72
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 166,04
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 77,15
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 108,02
T102Tandvleescorrectie, per element€ 58,64
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 154,31
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 370,34
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 123,45
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 200,60
T121Kroonverlenging per element€ 200,60
T122Kroonverlenging per sextant€ 370,34
T141Tandvleestransplantaat€ 117,27
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 370,34
T151Directe post-operatieve zorg, eerste zitting€ 61,72
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 166,04
T161*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 43,21
T162Behandeling tandvleesabces€ 83,33
T163*Toepassing lokaal medicament€ 66,66
T164*(Draad)Spalk€ 24,69
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 61,72
CodePrestatiesTarief
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 74,07
V30Fissuurlak, eerste element€ 27,78
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 15,43
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 6,17
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12,34
V70*Parapulpaire stift€ 12,34
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 25,92
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 41,35
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 53,70
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 75,30
V80*Wortelkanaalstift€ 21,60
V81Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer€ 38,27
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€ 53,70
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€ 66,04
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€ 87,65
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,26
V91Eénvlaksvulling composiet€ 49,38
V92Tweevlaksvulling composiet€ 64,81
V93Drievlaksvulling composiet€ 77,15
V94Meervlaksvulling composiet€ 98,76
CodePrestatiesTarief
X10Kleine röntgenfoto€ 17,28
X11Beoordelen kleine röntgenfot€ 12,96
X21Kaakoverzichtsfoto€ 74,07
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 74,07
X23Beoordelen kaak overzichtsfoto€ 27,16
X24Schedelfoto€ 33,33
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 209,86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 61,72
X34Beoordelen schedelfoto€ 24,69

* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Voor niet tijdig afgezegde afspraken kunnen wij een tarief in rekening brengen tussen 0 en 100% van de voorgenomen behandeling.